YAPILAN SAĞLIK TETKİKLERİ

  • Posted by u8744754
  • On 6 Temmuz 2023
  • 0 Comments
  • 18 parametre hemogram, açlık kan, açlık kan şekeri, açlık kan şekeri nedir, açlık kan şekeri ostim, akciğer filmi ostim, akciğer grafisi, akciğer röntgeni, ankara, Ankara EKG çekimi, ankara pnömokonyoz okuma, ankara sağlık taraması, ankara sağlık testleri, ankara sağlık tetkikleri, EKG, EKG çekimi Ankara, elektrokardiyografi, eritrosit, Görme Testi, Görme testi ostim, göz muayenesi, hemoglobin, hemogram, hemogram ankara, hemogram testi, hemogram(18 parametre), işe giriş muayene raporu Ankara, işe giriş muayene raporu ostim, işe giriş raporu yenimahalle, işe giriş sağlık muayenesi, işe giriş sağlık raporu, işe giriş sağlık raporu Ankara, işe giriş sağlık raporu ostim, işe giriş sağlık raporu testleri, işe giriş sağlık raporu testleri ostim, işitme testi, Kan, Kan Ankara, kan grubu, kan grubu Ankara, Kan grubu kartı, kan grubu kartı ankara, kan grubu kartı ostim, kan grubu öğrenme, kan grubu ostim, kan grubu tayini, kan grubu testi ostim, kan sayım testi ankara, kan sayım testi Yenimahalle, kan şekeri, kan tahlili, kan tahlili Ankara, kan tahlili ostim, KAN TESTİ, kan testi ankara, kan testi ostim, lökosit, Odyometri, odyometri ostim, ostim ekg, ostim kan tahlili, ostim kan testleri, ostim sağlık taraması, ostim sağlık tetkikleri, otorefaktometre Ankara, otorefaktometre ostim, OTOREFRAKTOMETE, PA akciğer grafisi, periyodik muayene, pnömokonyoz, pnömokonyoz ankara, pnömokonyoz grafisi ostim, röntgen(ankara), sağlık, sağlık taraması, sağlık taraması Ankara, sağlık taraması ostim, sağlık taraması yenimahalle, sağlık testleri, sağlık tetkiki, sağlık tetkiki ostim, sağlık tetkikleri, sağlık tetkikleri ostim, sft, sft ankara, sft ostim, solunum fonksiyon testi, solunum fonksiyon testi ostim, solunumfonksiyontesti, spirometri, spirometri Ankara, spirometri ostim, tam kan, tam kan sayım testi Ankara, tam kan sayımı, tam kan sayımı ankara, tam kan sayımı ostim, trombosit

-EKG

-Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

-İşitme Testi (Odyometri)

-Akciğer Grafisi

EKG NEDİR?

EKG (Elektrokardiyografi), kalbin elektriksel aktivitesini kaydeden ve değerlendiren bir tıbbi testtir. Bu test, kalp ritmi, kalp hızı, kalp kasının elektriksel iletimi ve kalp duvarında oluşabilecek herhangi bir anormalliği belirlemek için kullanılır.

EKG testi sırasında, hastanın göğüs, kol ve bacaklarına elektrotlar yerleştirilir. Bu elektrotlar, kalp kasının elektriksel sinyallerini algılar ve bu sinyaller bir cihaza (EKG makinesi) iletilir. Makine, bu sinyalleri grafiksel bir şekilde kaydeder ve bir EKG çizgisi veya elektrokardiyogram oluşturur.

EKG testi, birçok kardiyovasküler durumun tanısında ve izlenmesinde kullanılır. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir:

1.Kalp Ritim Bozuklukları

2.Kalp Kası Hasarı

3.Kalp Odacıklarının Boyutu ve Kalınlığı

4.Elektrolit Denge Bozuklukları

5.İlaç Yan Etkileri.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SFT) NEDİR?

SFT (Solunum Fonksiyon Testi), solunum sisteminin fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılan bir tıbbi testtir. Bu test, solunum yollarının genel sağlığını ve performansını değerlendirmek için solunumla ilgili parametreleri ölçer.

SFT, genellikle solunum sistemi hastalıklarının tanısı, tedavi planının belirlenmesi, hastalığın ilerlemesinin izlenmesi ve solunum fonksiyonlarının düzenli takibi için kullanılır. Ayrıca sigara içme alışkanlığı, astım, KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), ameliyat öncesi değerlendirme gibi durumların değerlendirilmesinde de yardımcı olur.

SFT sonuçları, normal değerlere göre karşılaştırılır ve solunum fonksiyonlarında herhangi bir anormallik veya bozulma olup olmadığı belirlenir. Sonuçlar, doktorunuz tarafından değerlendirilir ve tedavi planının belirlenmesinde kullanılır.

SFT, solunum sistemi sağlığını değerlendirmek için güvenilir ve yaygın olarak kullanılan bir testtir. Ancak, testin doğru bir şekilde uygulanması için eğitimli sağlık uzmanları tarafından gerçekleştirilmesi önemlidir.

İŞİTME TESTİ (ODYOMETRİ) NEDİR?

İşitme testi, bireyin işitme yeteneğini değerlendirmek için yapılan bir tıbbi testtir. Bu test, bireyin işitme duyusunun ne kadar iyi olduğunu, hangi frekanslarda ve ses seviyelerinde sesleri duyabildiğini ve işitme kaybının derecesini belirlemek için kullanılır.

İşitme testi, işitme problemlerinin teşhisinde, işitme kaybının tipini ve nedenini belirlemede, işitme cihazlarının uygulanmasında ve işitme rehabilitasyonunun planlanmasında önemli bir rol oynar. Ayrıca, işitme kaybının ilerlemesi veya tedaviye yanıtın değerlendirilmesi için de düzenli olarak kullanılır.

İşitme testi sonuçları, işitme seviyesinin normal aralıkta mı yoksa işitme kaybının varlığına bağlı olarak ne kadar etkilendiğini gösterir. Test sonuçları, bir odyolog veya kulak burun boğaz uzmanı tarafından değerlendirilir ve işitme kaybının derecesi, tipi ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi sağlar.

AKCİĞER GRAFİSİ NEDİR?

Akciğer grafiği veya akciğer röntgeni, akciğerlerin ve göğüs boşluğunun röntgenle görüntülenmesidir. Bu görüntüleme tekniği, röntgen ışınları kullanılarak göğüs bölgesinin ön ve yan taraflarının görüntülenmesini sağlar.

Akciğer grafiği, akciğerlerin durumunu, boyutunu, şeklini ve göğüs boşluğundaki diğer yapıları değerlendirmek için kullanılır. Aynı zamanda akciğer enfeksiyonları, tümörler, akciğerlerde sıvı birikimi, pnömotoraks (hava kaçağı), akciğer embolisi gibi çeşitli akciğer ve göğüs hastalıklarının teşhisi ve takibi için önemli bir araçtır.

Akciğer grafi çekimi sırasında, hastanın göğüs bölgesi röntgen cihazı üzerinde uygun bir pozisyona getirilir. Hastanın sırtı genellikle röntgen plakasına dayanır ve ön veya yan taraftan çekim yapılır. Hastanın derin bir nefes alması ve nefesini tutması, daha net bir görüntü elde etmek için önemlidir.

Akciğer grafi görüntüsü, akciğerlerin, kaburga kemikleri, kalp, göğüs duvarı ve diğer anatomik yapıların siluetlerini gösterir. Radyologlar veya göğüs hastalıkları uzmanları tarafından incelenir ve değerlendirilir. Görüntüdeki anormallikler, akciğer enfeksiyonları, tümörler, akciğer fibrozu, akciğer ödemi gibi durumları gösterebilir ve tanı sürecine yardımcı olur. Akciğer grafiği genellikle hızlı ve ağrısız bir şekilde çekilir. Ancak, bazen tekrarlı çekimler veya daha ayrıntılı görüntülemeler için farklı teknikler ve röntgen pozisyonları gerekebilir. Hamilelik durumunda veya röntgen ışınlarına karşı duyarlılığı olan bireylerde dikkatli olunmalı ve gereksiz röntgen çekimlerinden kaçınılmalıdır.

0 Yorumlar

Leave Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir