Aspartat aminotransferaz (AST) testi ne zaman yapılır?

Aspartat aminotransferaz (AST) testi ne zaman yapılır?

  • Posted by atolye
  • On 11 Ekim 2020
  • 0 Comments
  • alt, ast, sağlık aracı, sağlık testleri, sağlık tetkikleri

Kandaki Aspartat Aminotransferaz seviyesi, enzimin bulunduğu karaciğer, kalp, beyin, böbrek ve kas gibi dokuların zarar görmesi ile birlikte daha fazla salgılanmaya başlayarak artar. Hastanın hâlsizlik, yorgunluk, güçsüz hissetme, bulantı, kusma, kaşıntı, karın ağrısı, iştahsızlık, kilo kaybı, sarılık gibi şikayetlerinin yanı sıra koyu renkli idrar ve açık renkli dışkı varlığında da karaciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesi için AST testi yapılır. Önceden karaciğer hastalığı tanısı almış bireylerin, tedavi süreçlerinin değerlendirilmesi için de düzenli aralıklarla SGOT olarak da bilinen AST testi uygulanır. Tüm bunlara ek olarak, aşırı alkol tüketen kişilere, diyabet hastalarına, farklı hepatit virüslerine maruz kalmış kişilere, ailesinde karaciğer hastalığı bulunanlara ve karaciğer için toksisite potansiyeli olan ilaçları kullanan kişilere de Aspartat Aminotransferaz testi yapılır. Çoğunlukla farklı bir karaciğer testi olan ALT ile birlikte uygulanan AST testi, bu iki testin sonuçlarının birbiri ile oranlanması ile anlam kazanır. Örneğin, AST düzeyinin yüksek fakat ALT seviyesinin normal olması karaciğere değil, kalp ya da kas hastalıklarına bağlı olarak görülür. Bu yüzden AST düzeyinin doğru bir şekilde yorumlanabilmesi için her iki test sonucunun birlikte değerlendirilmesi gerekir. Aspartat Aminotransferaz yüksekliği ya da düşüklüğü pek çok farklı sebepten dolayı oluşabilir.

0 Yorumlar

Leave Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir