İşyeri Hekimi Görevlendirilmesi

  • Posted by u8744754
  • On 16 Eylül 2019
  • 0 Comments
  • iş güvenliği, iş güvenliği hizmetleri, iş sağlığı, iş sağlığı hizmeti, iş sağlığı hizmetleri, iş sağlığı ve güvenliği, işyeri hekimi, İşyeri Hekimi Görevlendirilmesi, ogb hekim, osgb, osgb ankara, osgb hekimlik
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre; İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı […]
Read More