İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

AKCİĞER GRAFİSİ

Tozlu işlerde çalışmalarda PA akciğer grafi çekimi

ODYO

Gürültülü işlerde çalışmalarda işitme testi

SFT

Solunum Fonksiyon Testleri ile solunumunuzu değerlendirin

TAM KAN (HEMOGRAM)

Kan değerleriniz için tam kan sayımı yaptırabilirsiniz.

GÖZ MUAYENESİ

Göz kırılma kusurlarınızı tespit edebiliriz.

ELEKTRO KARDİYO GRAFİ (EKG)

Elektro Kardiyo Grafi (EKG) testinizi yaptırabilirsiniz.

BİYOKİMYA TESTLERİ

ALANİN AMİNOTRANSFERAZ (ALT)

Karaciğerde hasar olup olmadığının araştırılmasında kullanılan en yaygın testler ALT ve AST adlı karaciğer enzimleridir.

ASPARTAT AMİNOTRANSFERAZ (AST)

Karaciğer hasarının ya da var olan hastalığın değerlendirilmesi için Aspartat Aminotransferaz (AST) testi yapılır.

GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ (GGT)

GGT (Gama Glutamil Transferaz) düzeyi kişinin karaciğer sağlığı hakkında bilgi verir.

ÜRE

Kan yoluyla karaciğere gelen protein, burada parçalanarak amonyağa ya da farklı bir deyişle atık maddeye dönüştürülür.

KREATİNİN

Üriner sistem olarak tanımlanan boşaltım sistemi, kan basıncının düzenlenmesi, vücut pH’ının ve kanın elektrolit düzeyinin dengelenmesini sağlar.

TAM İDRAR TAHLİLİ (TİT)

GGT (Gama Glutamil Transferaz) düzeyi kişinin karaciğer sağlığı hakkında bilgi verir.

COVİD-19 TESTLERİ

PCR SÜRÜNTÜ TESTİ

Kovid 19 PCR sürüntü testi ile en doğru sonucu öğrenin

COVİD-19 ANTİKOR TESTİ

Daha önce Covid 19 geçirip geçirmediğinizi kanda antikor testi ile öğrenebilirsiniz.

COVİD-19 TESTLERİ

D-Dimer ve Ferritin gibi özel testler ile Covid-19’un vücudunuzdaki etkilerini öğrenebilirsiniz.