İşyerinde ki klasörde olması gerekenler:

İsgkatip görevlendirmesi

İşyerinden istenecek evraklar

 • Koordinatör ataması
 • Tedarikçi taşeron uyarı yazısı
 • Personel listesi

Saha gözlem raporu

Personel özlük dosyaları kontrol formu

Çalışma ortamı iş akış şeması

Çalışan temsilcisi seçimi

 1. Seçim prosedürü
 • Üst Yazı
 • Seçim duyurusu
 • Aday listesi
 • Oy pusulası
 • Seçim sonuç bildirimi
 • Çalışan Temsilcisi Atama yazısı

İsg kurulu

 1. İsg Kurul Talimatı
 2. İsg kurul üyelerinin atama yazıları
 3. İsg kurul üyelerinin eğitimi
 4. İsgkurul üylerinin eğitim katılım belgesi
 5. İsg kurul toplantı duyuruları
 6. İsg kurul toplantı tutanağı

Yıllık Çalışma Planı

Eğitim planı

 • Eğitim talimatı
 • Yıllık eğitim planı
 • Eğitim duyurusu
 • Eğitim katılım formu
 • Eğitim ölçme ve değerlendirme soruları
 • Eğitim değerlendirme sonuçları

Eğitim ön metni

 • Eğitim sertifikaları
 • İşe giriş ve oryantasyon eğitimleri
 • Tespit Öneri Defteri Teslim Tutanağı
 • Tespit öneri defteri nüshaları

Risk Değerlendirmesi

 • Risk değerlendirmesi ekibinin belirlenmesi
 • Risk değerlendirmesi ekibinin eğitimi
 • Risk değerlendirmesi ekibinin eğitim katılım formu
 • Risk değerlendirme raporu – kapak
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi

Acil Durum Planı

 • Acil durum ekiplerinin belirlenmesi
 • Acil durum ekiplerinin eğitimi
 • Acil durum ekiplerinin eğitimi katılım formu
 • Acil Durum Kaçış Planı
 • Acil durum planı
 • Acil durum talimatları

Sağlık Gözetimi – İş Sağlığı

Sağlık güvenlik planı

Patlamadan korunma dokümanı

Periyodik Test kontrol formu

Ortam Ölçümleri kontrol formu

Talimatlar

Formlar

Saha kontrol formları

Diğer Yazışmalar

Yıllık Değerlendirme Raporu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir