KAN GRUBU TAYİNİ NEDİR?

  • Posted by u8744754
  • On 27 Temmuz 2023
  • 0 Comments
  • 0 rh, 18 parametre hemogram, A rh, AB rh, AB0, açlık kan, açlık kan şekeri, açlık kan şekeri nedir, açlık kan şekeri ostim, alt, alt ast, alt ast testleri, ankara sağlık taraması, ankara sağlık testleri, ankara sağlık tetkikleri, antijen, antijen nedir, antikor, Antikor nedir?, antikor testi, ast ne işe yarar, B rh, hemoglobin, hemogram, hemogram ankara, hemogram testi, hemogram(18 parametre), işe giriş muayene, işe giriş muayene raporu, işe giriş muayene raporu Ankara, işe giriş muayene raporu ostim, işe giriş muayenesi, işe giriş raporu, işe giriş raporu yenimahalle, işe giriş sağlık muayenesi, işe giriş sağlık raporu, işe giriş sağlık raporu Ankara, işe giriş sağlık raporu ostim, işe giriş sağlık raporu testleri, işe giriş sağlık raporu testleri ostim, Kan, Kan Ankara, kan grubu, kan grubu Ankara, Kan grubu kartı, kan grubu kartı ankara, kan grubu kartı ostim, kan grubu öğrenme, kan grubu ostim, kan grubu tayini, kan grubu testi ostim, kan sayım testi ankara, kan sayım testi Yenimahalle, kan şekeri, kan tahlili Ankara, kan tahlili ostim, kan testi ostim, kantahlili, kantesti, negatif, ostim sağlık taraması, ostim sağlık tetkikleri, periyodik muayene, pozitif, sağlık, sağlık aracı, sağlık taraması, sağlık taraması Ankara, sağlık taraması ostim, sağlık taraması yenimahalle, sağlık testleri, sağlık tetkikleri, sağlık tetkikleri ostim, tam kan, tam kan sayım testi Ankara, tam kan sayımı ostim, tokluk kan, tokluk kan şekeri

Kan grubu tayini, bir bireyin kan grubunu belirlemek için yapılan bir laboratuvar testidir. Bu test, kişinin kanda bulunan belirli antijenler ve antikorlar üzerinden kan grubunu belirler.

İnsanlarda yaygın olarak ABO ve Rh(D) olmak üzere iki ana kan grup sistemleri bulunur. ABO sistemine göre, insanlar A, B, AB veya 0 (sıfır) kan grubuna sahip olabilirler. Rh(D) sistemine göre ise, kişiler Rh(D) pozitif (+) veya Rh(D) negatif (-) kan grubuna sahip olabilirler.

Kan grubu tayini genellikle laboratuvar ortamında yapılır. Bu test, kişinin kan örneği alınarak gerçekleştirilir. Kan örneği, A, B, AB ve 0 (sıfır) kan gruplarını belirlemek için spesifik antikor ve antijen reaksiyonlarına tabi tutulur. Rh(D) faktörü tayini ise, Rh(D) antijeninin varlığını veya yokluğunu belirlemek için yapılır.

Kan grubu tayini sonuçları, genellikle kan grubunu ve Rh faktörünü belirten bir kombinasyonla ifade edilir, örneğin “A+”, “B-“, “AB+”, vb.

Kan grubu tayini, kan transfüzyonlarının güvenliğini sağlamak ve uygun tedaviyi planlamak için önemli bir testtir.

0 Yorumlar

Leave Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir