SEDİMENTASYON TESTİ NEDİR? HANGİ DURUMLARDA BAKILIR?

  • Posted by u8744754
  • On 26 Temmuz 2023
  • 0 Comments
  • 18 parametre hemogram, açlık kan, açlık kan şekeri, açlık kan şekeri nedir, açlık kan şekeri ostim, ankara sağlık taraması, ankara sağlık testleri, ankara sağlık tetkikleri, eritrosit, hemoglobin, hemogram, hemogram ankara, hemogram testi, hemogram(18 parametre), işe giriş muayene, işe giriş muayene raporu, işe giriş muayene raporu Ankara, işe giriş muayene raporu ostim, işe giriş muayenesi, işe giriş raporu yenimahalle, işe giriş sağlık muayenesi, işe giriş sağlık raporu, işe giriş sağlık raporu Ankara, işe giriş sağlık raporu ostim, işe giriş sağlık raporu testleri, işe giriş sağlık raporu testleri ostim, Kan, Kan Ankara, kan grubu, kan grubu Ankara, Kan grubu kartı, kan grubu kartı ankara, kan grubu kartı ostim, kan grubu öğrenme, kan grubu ostim, kan grubu tayini, kan grubu testi ostim, kan sayım testi ankara, kan sayım testi Yenimahalle, kan şekeri, kan tahlili Ankara, kan tahlili ostim, kan testi ostim, ostim sağlık taraması, ostim sağlık tetkikleri, periyodik muayene, sağlık, sağlık aracı, sağlık taraması, sağlık taraması Ankara, sağlık taraması ostim, sağlık taraması yenimahalle, sağlık testleri, sağlık tetkikleri, sağlık tetkikleri ostim, sedimentasyon, tam kan, tam kan sayım testi Ankara, tam kan sayımı ostim

Sedimentasyon testi, eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) bir saat boyunca yer çekimi etkisiyle plazmadan ayrışmasını ölçerek inflamasyon ve enfeksiyon gibi bazı hastalıkların varlığını belirlemek için kullanılan bir kan testidir. Bu test ayrıca sedimantasyon hızı veya ESR (eritrosit sedimentasyon hızı) olarak da bilinir.

Sedimentasyon testinde, kan numunesi antikoagülan içeren bir tüpe alınır ve bir saat boyunca bekletilir. Bu süre boyunca eritrositler yavaş yavaş yer çekimi etkisiyle plazmadan ayrışır ve tüpün üst kısmında bir sediman oluşur. Sedimentasyon hızı, bir saat içinde sedimandan geçen eritrositlerin milimetre cinsinden ölçülerek raporlanır.

Sedimentasyon testi, vücutta inflamasyon, enfeksiyon, otoimmün hastalıklar, kanser gibi durumların varlığını değerlendirmek için kullanılır. Bu hastalıkların varlığında, vücutta artmış miktarda inflamatuar proteinlerin olması nedeniyle eritrositlerin birbirine daha sıkı bağlanması ve daha hızlı sedimantasyon gerçekleşir. Ancak, sedimentasyon testi sadece bir belirteçtir ve kesin bir tanı koymak için diğer testlerle birlikte değerlendirilir.

Sedimentasyon testi genellikle romatolojik hastalıklar (romatoid artrit gibi), enfeksiyonlar (bakteriyel veya viral), otoimmün hastalıklar (lupus gibi), kanser (lenfoma gibi) ve inflamatuar bağırsak hastalıkları (Crohn hastalığı gibi) gibi durumların teşhisinde ve takibinde kullanılır. Ancak, sonuçlar birçok faktöre (yaş, cinsiyet, ilaç kullanımı, anemi gibi) bağlı olarak değişebilir ve tek başına bir tanı koyucu olarak kullanılmamalıdır.

0 Yorumlar

Leave Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir