AÇLIK KAN ŞEKERİ (AKŞ) VE TOKLUK KAN ŞEKERİ (TKŞ) DEĞERLERİ NEDİR? HANGİ DURUMLARDA İSTENİR?

  • Posted by u8744754
  • On 12 Temmuz 2023
  • 0 Comments
  • 18 parametre hemogram, açlık kan, açlık kan şekeri, açlık kan şekeri nedir, açlık kan şekeri ostim, akş, ankara, ankara sağlık taraması, ankara sağlık testleri, ankara sağlık tetkikleri, hemoglobin, hemogram, hemogram ankara, hemogram testi, hemogram(18 parametre), işe giriş muayene, işe giriş muayene raporu, işe giriş muayene raporu Ankara, işe giriş muayene raporu ostim, işe giriş muayenesi, işe giriş raporu, işe giriş raporu yenimahalle, işe giriş sağlık muayenesi, işe giriş sağlık raporu, işe giriş sağlık raporu Ankara, işe giriş sağlık raporu ostim, işe giriş sağlık raporu testleri, işe giriş sağlık raporu testleri ostim, Kan, Kan Ankara, kan grubu, kan grubu Ankara, Kan grubu kartı, kan grubu kartı ankara, kan grubu kartı ostim, kan grubu öğrenme, kan grubu ostim, kan grubu tayini, kan grubu testi ostim, kan sayım testi ankara, kan sayım testi Yenimahalle, kan şekeri, kan tahlili Ankara, kan tahlili ostim, kan testi ostim, ostim sağlık taraması, ostim sağlık tetkikleri, sağlık, sağlık taraması, sağlık taraması Ankara, sağlık taraması ostim, sağlık taraması yenimahalle, sağlık testleri, sağlık tetkikleri, sağlık tetkikleri ostim, tam kan, tam kan sayım testi Ankara, tam kan sayımı ostim, tarama, tokluk kan şekeri

AKŞ (Açlık Kan Şekeri) ve TKŞ (Tokluk Kan Şekeri), kan şekeri düzeylerini belirlemek için kullanılan iki önemli testin kısaltmalarıdır.

AKŞ (Açlık Kan Şekeri) testi, genellikle kişinin en az 8 saat boyunca aç olduğu sabah saatlerinde yapılır. Bu testte kişinin açlık durumundaki kan şekeri düzeyi ölçülür. Normalde, açlık kan şekeri düzeyi 70-99 mg/dL (miligram/desilitre) arasında olmalıdır. Açlık kan şekeri düzeyi 100-125 mg/dL arasında ise prediyabet (şeker hastalığı öncesi durum) olarak kabul edilir ve 126 mg/dL veya daha yüksek ise diyabet tanısı konulur.

TKŞ (Tokluk Kan Şekeri) testi, genellikle yemekten 2 saat sonra yapılır. Bu testte kişinin yemek sonrası kan şekeri düzeyi ölçülür. Normalde, tokluk kan şekeri düzeyi 140 mg/dL’nin altında olmalıdır. 140-199 mg/dL arasında ise prediyabet olarak kabul edilir ve 200 mg/dL veya daha yüksek ise diyabet tanısı konulur.

AKŞ ve TKŞ testleri, diyabetin tanısını koymak, kan şekeri kontrolünü izlemek ve tedavi planlamasını yapmak için kullanılır. Diyabetik kişilerde düzenli olarak AKŞ ve TKŞ testleri yapılır ve kan şekeri düzeylerinin hedef aralıklarda olması hedeflenir. Bu testler, diyabet tedavisinin etkinliğini değerlendirmek, insülin veya oral antidiyabetik ilaç dozlarını ayarlamak ve kan şekeri kontrolünü optimize etmek için önemlidir.

0 Yorumlar

Leave Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir