HEPATİT MARKERLARI NELERDİR? HANGİ DURUMLARDA İSTENİR?

  • Posted by u8744754
  • On 11 Temmuz 2023
  • 0 Comments
  • 18 parametre hemogram, açlık kan şekeri, ankara, ankara sağlık taraması, ankara sağlık testleri, ankara sağlık tetkikleri, antijen, antijen nedir, antikor, Antikor nedir?, antikor testi, aşı, enfeksiyon, hamilelik, hemoglobin, hemogram, hemogram ankara, hemogram testi, hemogram(18 parametre), hepatit, hepatit A, hepatit aşısı, hepatit b, hepatit C, hepatit E, hepatit markerları, hepatit taşıyıcısı, hepatit virüsü, işe giriş muayene raporu, işe giriş muayene raporu Ankara, işe giriş muayene raporu ostim, işe giriş raporu yenimahalle, işe giriş sağlık muayenesi, işe giriş sağlık raporu, işe giriş sağlık raporu Ankara, işe giriş sağlık raporu ostim, işe giriş sağlık raporu testleri, işe giriş sağlık raporu testleri ostim, Kan, Kan Ankara, kan grubu, kan grubu Ankara, Kan grubu kartı, kan grubu kartı ankara, kan grubu öğrenme, kan grubu ostim, kan grubu tayini, kan grubu testi ostim, kan sayım testi ankara, kan sayım testi Yenimahalle, kan şekeri, kan tahlili Ankara, kan tahlili ostim, kan testi ostim, kantahlili, kantesti, ostim sağlık taraması, ostim sağlık tetkikleri, sağlık, sağlık aracı, sağlık taraması, sağlık taraması Ankara, sağlık taraması ostim, sağlık taraması yenimahalle, sağlık testleri, sağlık tetkiki ostim, sağlık tetkikleri, sağlık tetkikleri ostim, tam, tam kan, tam kan sayım testi Ankara, tam kan sayımı, tam kan sayımı ankara, tam kan sayımı ostim, tarama, taşıyıcı, virüs, vitamin

Hepatit markerları, hepatit virüsleriyle enfekte olup olmadığınızı veya hepatit hastalığının ilerleyip ilerlemediğini belirlemek için kullanılan kan testleridir. Aşağıda, en yaygın kullanılan hepatit markerlarını ve hangi durumlarda bakıldığını bulabilirsiniz:

HBsAg (Hepatit B Yüzey Antijeni): HBV (Hepatit B virüsü) enfeksiyonunu tespit etmek için kullanılır. Akut veya kronik hepatit B enfeksiyonu durumunda bakılır.

Anti-HBs (Hepatit B Yüzey Antikoru): Bu test, hepatit B virüsüne karşı bağışıklık kazanıldığını gösterir. Hepatit B aşısı olan veya akut hepatit B enfeksiyonunu atlatmış kişilerde bakılır.

Anti-HBc (Hepatit B Çekirdek Antikoru): Bu test, hepatit B virüsünün varlığını doğrulamak veya eski bir enfeksiyonu tespit etmek için kullanılır. Akut veya kronik hepatit B enfeksiyonunda veya daha önce enfekte olmuş kişilerde bakılır.

HCV Antikorları (Hepatit C Antikorları): HCV (Hepatit C virüsü) enfeksiyonunu tespit etmek için kullanılır. Akut veya kronik hepatit C enfeksiyonunda veya daha önce enfekte olmuş kişilerde bakılır.

Anti-HAV (Hepatit A Antikoru): Hepatit A enfeksiyonunu tespit etmek veya hepatit A aşısının yanıtını değerlendirmek için kullanılır.

HAV IgM (Hepatit A IgM Antikoru): Yeni veya akut hepatit A enfeksiyonunu tespit etmek için kullanılır.

HEV IgM (Hepatit E IgM Antikoru): Hepatit E enfeksiyonunu tespit etmek için kullanılır.

Bu markerlar, hastalığın tespitini, enfeksiyonun aşamalarını ve hastalığın ilerleyip ilerlemediğini belirlemek için kullanılır. Hepatit riski taşıyan kişiler, hepatit semptomları olanlar, hamilelik sırasında veya hepatit aşısı olup olmadığınızı öğrenmek için doktorunuz tarafından bu testler istenebilir. Ayrıca, kan transfüzyonu veya organ nakli gibi riskli durumlar sonrasında da hepatit markerlarına bakılabilir.

0 Yorumlar

Leave Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir