KANDA BÖBREK ENZİMLERİ NELERDİR?

  • Posted by u8744754
  • On 6 Temmuz 2023
  • 0 Comments
  • açlık kan, açlık kan şekeri, açlık kan şekeri nedir, açlık kan şekeri ostim, ankara sağlık taraması, ankara sağlık testleri, böbrek enzimleri, BUN testi, eritrosit, hemogram ankara, işe giriş muayene raporu, işe giriş muayene raporu Ankara, işe giriş muayene raporu ostim, işe giriş muayenesi, işe giriş raporu yenimahalle, işe giriş sağlık muayenesi, işe giriş sağlık raporu, işe giriş sağlık raporu Ankara, işe giriş sağlık raporu ostim, işe giriş sağlık raporu testleri, işe giriş sağlık raporu testleri ostim, Kan, Kan Ankara, kan grubu, kan grubu Ankara, Kan grubu kartı, kan grubu kartı ankara, kan grubu öğrenme, kan grubu ostim, kan grubu tayini, kan grubu testi ostim, kan sayım testi ankara, kan sayım testi Yenimahalle, kan şekeri, kan tahlili Ankara, kan tahlili ostim, kan testi ostim, KREATİNİN, kreatininnedir, ost, ostim sağlık taraması, ostim sağlık tetkikleri, sağlık, sağlık taraması, sağlık taraması Ankara, sağlık taraması ostim, sağlık taraması yenimahalle, sağlık testleri, sağlık tetkikleri, sağlık tetkikleri ostim, tam kan, tam kan sayım testi Ankara, tam kan sayımı, tam kan sayımı ankara, tam kan sayımı ostim, trombosit

Böbrek enzimleri, böbreklerin sağlığını değerlendirmek için kullanılan kan testlerinde ölçülen enzimlerdir. Böbreklerdeki hasar veya bozulma durumunda, bu enzimlerin seviyeleri yükselebilir.

Böbrek enzimlerinin ölçüldüğü bazı yaygın testler şunlardır:

Kreatinin: Kreatinin, kaslarda bulunan bir yan ürün olan ve vücutta normal metabolik süreçlerle oluşan bir atık maddedir. Böbreklerin sağlıklı çalışıp çalışmadığını değerlendirmek için kreatinin seviyeleri ölçülür. Böbrek fonksiyonları azaldığında, kreatinin seviyeleri yükselir.

BUN (Kan Üre Azotu): BUN, kanda bulunan üre moleküllerinin seviyesini ölçen bir testtir. Üre, proteinlerin metabolizması sonucu oluşan bir atık maddedir ve böbrekler tarafından filtrelenerek vücuttan atılır. Böbrek fonksiyonları azaldığında, BUN seviyeleri yükselir.

Kreatinin Klirensi: Kreatinin klirensi, böbreklerin kreatini temizleme hızını değerlendiren bir testtir. Kreatinin klirensi, genellikle 24 saatlik idrar toplandıktan sonra ve serum kreatinin seviyeleri ölçülerek hesaplanır. Bu test, böbrek fonksiyonlarının daha ayrıntılı bir değerlendirmesini sağlar.

Bu testler, böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılan yaygın kan testleridir. Böbrek enzimlerinin seviyeleri yüksek çıktığında, böbrek fonksiyonlarında bir anormallik olabileceğini gösterebilir. Bu durumda, sağlık uzmanınızla görüşerek ek değerlendirme ve uygun tedavi süreci belirlemeniz önemlidir.

HANGİ DURUMLARDA BÖBREK ENZİM TESTLERİ İSTENİR?

Böbrek enzimlerine genellikle böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi amacıyla bakılır.

Aşağıda ki bazı durumlar bu enzimlere bakılmasını gerektirebilir:

Böbrek hastalığı şüphesi: Böbrek hastalıkları belirtileri olan kişilerde böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için böbrek enzimleri ölçülebilir. Bu belirtiler arasında idrar yapma sorunları, şişme, idrar renginde değişiklikler, yorgunluk, iştahsızlık ve kilo değişiklikleri bulunur.

Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği veya böbrek fonksiyonlarının bozulduğu durumlarda, böbrek enzimlerinin seviyeleri yükselir. Bu durum genellikle kreatinin ve üre düzeylerinin artışı ile birlikte görülür.

İlaç veya toksin etkileri: Bazı ilaçlar veya toksinler böbreklere zarar verebilir ve böbrek enzimlerinin seviyelerinde artışa neden olabilir. Özellikle nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar, bazı antibiyotikler, ağrı kesiciler, kontrast maddeler ve bazı kimyasal maddeler böbrek fonksiyonlarını etkileyebilir.

Diyabet: Diyabetli kişilerde böbrek fonksiyonlarını izlemek amacıyla böbrek enzimleri ölçülebilir. Diyabet, böbreklerin uzun süreli hasara yol açabilir ve böbrek fonksiyonlarını etkileyebilir.

Hipertansiyon: Yüksek tansiyonlu kişilerde böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için böbrek enzimleri ölçülebilir. Yüksek tansiyon böbreklere zarar verebilir ve böbrek fonksiyonlarını etkileyebilir.

0 Yorumlar

Leave Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir