İşyeri Hekimi Görevlendirilmesi

  • Posted by u8744754
  • On 16 Eylül 2019
  • 0 Comments
  • iş güvenliği, iş güvenliği hizmetleri, iş sağlığı, iş sağlığı hizmeti, iş sağlığı hizmetleri, iş sağlığı ve güvenliği, işyeri hekimi, İşyeri Hekimi Görevlendirilmesi, ogb hekim, osgb, osgb ankara, osgb hekimlik

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre;

İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlüdür.

OSGB olarak işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi, bu tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların izlenmesi işlerini yürütmek üzere “İşyeri Hekimi Görevlendirilmesi“ ile gerektiğinde “diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi”  hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz.

0 Yorumlar

Leave Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir